Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

§ 6

Wybór opcji dostarczenia Biletu

1. Jeśli przewiduje to Regulamin Imprezy, dostawa Biletu jest realizowana przez:

a) odbiór osobisty w biurze orkiestry

b) odbiór osobisty bezpośrednio przed Imprezą w miejscu jej odbycia,

. Dystrybucja Biletu w przypadku wskazanym w ust. 1 wyżej dokonywana jest w sposób wybrany przez Użytkownika, jednakże raz wybranej opcji dostarczenia Biletu nie można zmienić.

3. Bilety będą dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostarczenia Biletu zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją dostarczenia Biletu. Czas dostawy oraz koszty dostarczenia Biletu uzależnione są od wybranej przez Użytkownika opcji dostarczenia Biletu. Jeżeli Bilet nie zostanie dostarczony Użytkownikowi zgodnie z wybraną opcją, Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA o niedostarczeniu Biletu najpóźniej na 7 dni przed terminem Imprezy mailowo na adres emband@wp.pl. W przesłanej informacji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: numer zamówienia, imię i nazwisko Użytkownika, adres wysyłki. W przypadku otrzymania takiej informacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA poinformuje Użytkownika na wskazany przez Niego adres e-mailowy o miejscu i terminie odbioru duplikatu Biletu na Imprezę. W przypadku nie zachowania przez Użytkownika trybu postępowania wskazanego w niniejszym ustępie, EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA nie ponosi odpowiedzialności za niewystawienie duplikatu Biletu i wynikający z tego brak możliwości udziału w Imprezie.

4. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej i wydrukowany przez Użytkownika okazuje się bezpośrednio przed wejściem na Imprezę, jeśli w Regulaminie Imprezy nie określono inaczej.

5. Warunkiem odbioru Biletu bezpośrednio przed Imprezą jest podanie numeru rezerwacji, na który zakupiono Bilety oraz okazanie dowodu tożsamości. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania numeru rezerwacji osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie Biletów przez osoby trzecie.

6. Wykorzystując Bilet i uczestnicząc w Imprezie Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Imprezy oraz zasad obowiązujących na terenie Obiektu, na którym odbywa się Impreza, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu. 

7. Możliwe opcje i czas dostawy Biletu:

a) ODBIÓR OSOBISTY – 0,00 PLN – w biurze EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA, . Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno, w godz. 10:00-16:00, opcja dostępna niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty

b) ODBIÓR OSOBISTY – 0,00 PLN – bezpośrednio przed Imprezą w miejscu jej odbycia.