Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

§ 5

Wybór sposobu płatności za Bilet

1. Płatności za Bilet można dokonać w następujący sposób:

a) za pomocą płatności tPay (Transferuj.pl),

b) osobiście w biurze orkiestry

 Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności ponosi Użytkownik. 

2. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA zastrzega, iż w przypadku niektórych Imprez, zgodnie z warunkami Imprezy określonymi przez Organizatora, może zostać doliczona opłata serwisowa, przy czym w każdym przypadku, gdy taka opłata będzie doliczona, Użytkownik zostanie powiadomiony o dodatkowej opłacie i jej wysokości poprzez informację zawartą na stronie www.emband.sklep.pl przed zawarciem umowy.

3. Prawo wyboru sposobu płatności za Bilet na konkretną Imprezę przysługuje Użytkownikowi, chyba, że w przypadku danej Imprezy zostanie wskazany tylko jeden sposób dokonywania płatności, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed zawarciem umowy w drodze informacji zamieszczonej na stronie www.emband.sklep.pl.

4. Kwota należności, wynikająca z rezerwacji Biletu, winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, przy czym nie później niż 1 dzień od dnia złożenia zamówienia. Dniem zawarcia umowy uczestniczenia w Imprezie jest dzień dokonania płatności za Bilet tj. dzień wpływu środków na Rachunek EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA.

5. Transakcja nieopłacona w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia w Systemie zostanie automatycznie anulowana. Zamówienie, w którym nie została wybrana jedna z możliwych form płatności za Bilet, również zostanie anulowana.

6. Bilet zarezerwowany drogą elektroniczną będzie dostępny wyłącznie po tym, jak zostanie odnotowany wpływ należności za Bilet (wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki).