Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

§ 3

Wybór Imprezy oraz kategorii i rodzaju Biletu

1. Każdy Użytkownik może dokonać rezerwacji Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Imprezy przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu.

2. Możliwość dokonywania rezerwacji Biletu na daną Imprezę kończy się w dacie wskazanej na stronie www.emband.sklep.pl lub wcześniej w przypadku sprzedaży dostępnych Biletów przydzielonych na daną Imprezę.

3. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę.

4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie, nie uprawnia do uczestniczenia w Imprezie i zostanie uznany za nieważny. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA dopuszcza możliwość wystąpienia szczególnych przypadków, w których uczestniczenie w Imprezie będzie możliwe na podstawie duplikatu biletu wydanego przez EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA.

§ 4

Logowanie do Systemu

1. Użytkownik, który zamierza dokonać zakupu Biletu, winien uprzednio zalogować się do Systemu. Na proces logowania składa się:

a) rejestracja w Systemie, poprzez wprowadzenie danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefonu, maila) oraz adresu poczty elektronicznej,

b) akceptacja Regulaminu,

2. W zależności od rodzaju Imprezy, zgodnie z zaleceniem Organizatora Imprezy wynikającej z troski o bezpieczeństwo uczestników, EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA może żądać od Użytkownika podania również innych danych osobowych w związku z zakupem Biletu.

3. EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędne wpisanie danych do Systemu przez Użytkownika oraz brak możliwości zalogowania się do Systemu wynikający z przyczyn technicznych oraz okoliczności obiektywnych pozostających poza kontrolą EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA.