Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

§ 2

Zasady Ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu rezerwacji, zamówień, sprzedaży, odbioru Biletów dystrybuowanych przez eM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA na Imprezy realizowane przez Organizatora, a także do reklamacji dotyczących sprzedaży Biletów oraz zwrotów Biletów w wyniku odwołania imprezy.

2. Użytkownik korzystający z Systemu do zakupu Biletu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. eM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA dystrybuuje Bilety na Imprezy realizowane przez Organizatora oraz oferuje różne inne usługi dla Organizatora związane z organizacją kontroli biletowej oraz promocją Imprezy. Lista Imprez na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu znajduje się na stronie www.emband.sklep.pl.

4. Przed zakupem Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym przez eM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA na stronie www.emband.sklep.pl. Dodatkowo Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Imprezy i zasadami korzystania z Obiektu zamieszczonymi przez Organizatora na stronie wskazanej Organizatora.

5. Użytkownik poprzez zaakceptowanie w Systemie warunków zakupu Biletu potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował warunki określone w dokumentach wskazanych w ust. 4 powyżej i zawiera umowę z Organizatorem Imprezy, która wchodzi w życie po dokonaniu przez Użytkownika wpłaty za Bilety. Umowa z Organizatorem daje Użytkownikowi prawo do uczestnictwa w Imprezie realizowanej przez Organizatora na warunkach określonych przez Organizatora w Regulaminie Imprezy zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora.

6. Proces zakupu Biletu dystrybuowanego przez EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA składa się z następujących etapów:

a) wybór Imprezy oraz kategorii Biletu

b) akceptacja Regulaminu

c) wybór sposobu płatności za Bilet

d) wybór opcji dostarczenia Biletu

e) potwierdzenie realizacji zamówienia przez EM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA.