Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA WWW.EMBAND.SKLEP.PL

 § 1 

Definicje 

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie. 

1. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Organizatorem, zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. 

2. Bilet elektroniczny - elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Organizatorem, zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora; wydrukowany bilet elektroniczny wyposażony w kod kreskowy ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. 

3. Dowód Zakupu – Bilet, Bilet elektroniczny oraz/lub paragon fiskalny potwierdzający zakup Biletu. 

4. eM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA, ul. Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno, NIP: REGON:KRS: prowadzący dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne za pośrednictwem Systemu internetowej sprzedaży Biletów. 

5. Impreza – każde widowisko kulturalne czy sportowe, które realizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem eM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA. 

6. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza. 

7. Organizator – każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Imprezy, na którą Bilety sprzedawane są za pośrednictwem eM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA. 

9. Rachunek eM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA rachunek bankowy do dokonywania płatności na rzecz eM Band ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA JAWORZNA o numerze wskazanym na www.emband.sklep.pl 

10. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem www.emband.sklep.pl 

11. Regulamin Organizatora – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez jej Organizatora. 

12. System – system rezerwacji Biletów, który umożliwia obsługę procesu rezerwacji, zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów.

13. Użytkownik – każda osoba, która nabywa Bilet na Imprezę z wykorzystaniem Systemu.

14. Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników na terenie Obiektu, w którym ma się odbyć dana Impreza, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.